Hutnik Józef

Józef Hutnik ps. “Głowacki” (1923-1944)

Urodził się w 1923 r. Już w 1940 r. włączył się wraz z rodziną w działalność konspiracyjną. Był zaprzysiężonym żołnierzem  oddziału  Kadry Polski Niepodległej. Miał pseudonim „Głowacki”. Został  aresztowany w czerwcu 1944 r. i przewieziony do więzienia w Kielcach. Rozstrzelany w egzekucji w lesie k. Suchedniowa.

Józef Hutnik upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.