Jamioł Józef

 

Józef Jamioł (1925 – 1996)

 

Józef Jamioł urodził się 6 sierpnia 1925 roku w Radomicach. Rodzice, Andrzej i Antonina z domu Matys, prowadzili gospodarstwo rolne. Ukończył szkołę podstawową w Radomicach. Mieszkał w domu rodzinnym i pomagał z rodzeństwem (bratem Janem i siostrą Stefanią) w rodzinnym gospodarstwie. Aresztowany 10 stycznia 1945 roku w Radomicach i przewieziony do Kielc, poddany został brutalnemu przesłuchaniu. Niemcy chcieli „dostać” informacje o lokalnych oddziałach partyzanckich.  Po ponad dobie spędzonej prawdopodobnie w siedzibie kieleckiego gestapo, Józef został przewieziony do więzienia na Zamkową. Po tygodniu został zwolniony do domu. Z Janem nie widział się od momentu dotarcia do Kielc.

Po odzyskaniu wolności Józef opowiadał, że w celi obok przesłuchiwano jego brata Jana. Słyszał głos Jana, który strasznie cierpiał. Józef zawsze uważał, że Jan nie przeżył przesłuchania

Po wojnie Józef Jamioł pozostał w Radomicach. Ożenił się z Janiną z domu Banaś i objął ojcowską gospodarkę. Zmarł 20 maja 1996 roku.