Janyst Józef

Józef Janyst ps. “Jaśmin” (1903-1943)

Urodził się 29 kwietnia 1903 r. Ukończył Szkołę Podoficerów Zawodowych Artylerii, od 1926 r. był zawodowym ogniomistrzem w 2 Pułku Artylerii Lekkiej na Stadionie. Już na początku wojny wstąpił do tajnego syndykalistycznego Polskiego Związku Walki o Wolność Narodów, drugiej pod względem wielkości organizacji konspiracyjnej w Kielcach, scalonego potem z Armią Krajową. Od 1941 do 1943 r. był komendantem placówki Kielce-Południe. Nosił pseudonim „Jaśmin”. Został aresztowany 20 października 1943 r. i po czterech dniach pobytu w kieleckim więzieniu rozstrzelany w lesie na Słowiku.

Józef Janyst upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.