Jastrząb Marceli

Marceli Jastrząb ps. „Szpilorek” (1907-1944)

Urodził się w 1907 roku. W czasie II wojny światowej mieszkał przy ulicy Stopnickiej w Busku-Zdroju.

W okresie okupacji niemieckiej działał w konspiracji. Był członkiem organizacji Polska Niepodległa. Po 1942 r. został dowódcą drużyny w grupie dywersyjnej Armii Krajowej „Majdan” w Podobwodzie Busko. Grupa „Majdan” dowodzona przez plutonowego Lucjana Orłowskiego ps. „Orlik” wykonywała zarówno zadania bojowe, jak również sabotażowo-dywersyjne.

Jastrząb za konspirację był poszukiwany przez Niemców. Zdzisław Jopowicz ps. „Stal” kilkakrotnie ostrzegał go, że wraz z innymi mieszkańcami Buska-Zdroju znajduje się na liście gestapo zawierającej nazwiska osób podejrzanych o prowadzenie działalności konspiracyjnej. „Szpilorek” nie zwracał uwagi na jego ostrzeżenia, będąc przekonanym, że zawsze uda mu się uciec.

23 czerwca 1944 r. został aresztowany przez Niemców we własnym mieszkaniu przy ul. Stopnickiej w Busku-Zdroju. Przetrzymywany był w areszcie przy ul. Kościelnej w Busku, a od 27 czerwca w więzieniu przy ul. Zamkowej w Kielcach. 18 lipca z kieleckiego więzienia został przewieziony wraz z innym żołnierzem AK – Franciszkiem Naskrętem ps. „Kruk” do Buska – Zdroju. Komenda Obwodu AK Busko planowała odbicie „Szpilorka” oraz „Kruka”, ale niestety akcja nie doszła do skutku.

19 lipca 1944 r. Marceli Jastrząb został rozstrzelany w zbiorowej egzekucji w Lesie Wełeckim koło Buska – Zdroju.

Dzień po egzekucji żołnierze AK z rodziną ekshumowali ciała Marcelego Jastrzębia i Franciszka Nasktręta. Przeniesiono je i pochowano na cmentarzu parafialnym w Busku-Zdroju.

Źródło:

Karolina Trzeskowska-Kubasik, Zbrodnie niemieckie w Lesie Wełeckim koło Buska-Zdroju, Warszawa 2022.

https://infobusko.pl/kalendarium-19-lipca-1944-r-egzekucja-w-lesie-weleckim-kolo-buska-zdroju/