Klebert Edward

Edward Klebert  (1845-1923)

Urodził się w 1845 roku w Myślenicach.

Kiedy w 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mając zaledwie 18 lat przyłączył się do insurekcji. Wraz z wieloma ochotnikami z Galicji wstąpił do formującego się w Krakowie oddziału nad którym dowództwo objął kapitan Władysław Anastazy Mossakowski. 13 kwietnia 1863 roku jego oddział opuścił Kraków i 20 kwietnia wkroczył do Kongresówki. Klebert jako kosynier walczył w bitwie pod Golczewicami i  pod Jaworznikiem koło Myszkowa.

Po klęsce pod Jaworznikiem oddział Mossakowskiego poszedł w rozsypkę. Sam Klebert wraz z 3 towarzyszami poszli w kierunku Szczekocin. Wkrótce zostali pojmani przez Rosjan. Popędzono ich na Olkusz przez Pieskową Skałę do Michałowic. Po drodze dołączano następnych ujętych powstańców. Na trzy tygodnie osadzono ich w więzieniu w Miechowie, by przesłać później do Kielc.

Komendantem załogi kieleckiej był wtenczas Czengery. Stanąwszy na rynku kieleckim w jednym szeregu długim, oddaliśmy Czengeremu ukłon, przyłożeniem prawej ręki do czapki, czyli po wojskowemu. Czengery każdego z osobna wypytał „ot kuda i zaczem pryszoł” poczem stanąwszy na lewem naszem skrzydle wrzasnął po polsku: „a wy psy czapki do rąk”. Rozumnie się polecenie spełniliśmy, poczem Czengery ze swą świtą odszedł, a nas popędzono do więzienia” – wspominał po latach.

W więzieniu kieleckim Klebert przebywał od 23 maja do 19 czerwca 1863 r. Stąd wraz z 200 innymi więźniami odesłano go do Radomia, a następnie do Warszawy. Dwa tygodnie spędził w cytadeli, a następnie wraz z innymi powstańcami z Galicji przeniesiono go do ratusza. Po tygodniowym areszcie w ratuszu jako obywatel austriacki został odstawiony do granicy i oddany pod opiekę żandarmerii. Austriacy odtransportowali go do Krakowa.

Po powstaniu powrócił do Myślenic. W rodzinnym mieście pracował jako urzędnik w administracji powiatowej. Następnie został sekretarzem rady powiatu. Stanowisko to piastował do 1911 roku. W latach 1912-1914 sprawował funkcję burmistrza Myślenic. Należał do szanowanych społeczników. Był współzałożycielem i prezesem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Oprócz pracy w administracji prowadził także skuteczną działalność gospodarczą. Z jego inicjatywy na początku XX wieku w Myślenicach otwarto pierwszą cegielnię i wytwórnię dachówek.

Zmarł 17 kwietnia 1923 roku i został pochowany na cmentarzu w Myślenicach na Stradomiu.

Swoje wspomnienia z powstania styczniowego Klebert opisał w artykule „Wyprawa Mossakowskiego”, który ukazał się w okolicznościowej publikacji wydanej we Lwowie w 1903 roku zatytułowanej „W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863 – 1903”.

Źródło:

https://gazeta.myslenice.pl/edward-klebert-powstaniec-styczniowy-z-myslenic-w-drodze-do-niepodleglosci

https://muzeum.myslenice.pl/wp-content/uploads/2021/01/POWSTANCZA-EPOPEJA-EDWARDA-KLEBERTA.-NA-BITEWNYCH-POLACH.-CZESC-5.pdf

https://muzeum.myslenice.pl/wp-content/uploads/2021/01/POWSTANCZA-EPOPEJA-EDWARDA-KLEBERTA.-W-CARSKIEJ-NIEWOLI.-CZESC-6.pdf