Kłuskiewicz Feliks

 

Ks. Feliks Kłuskiewicz (1893-1953)

Urodził się 23 maja 1893 roku w Pińczowie w rodzinie mieszczańskiej. Seminarium duchowne ukończył w Kielcach. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1916 roku. W roku 1919 wpisany został w poczet księży kapelanów wojskowych w okresie wojny polsko-bolszewickiej. Miał stopień kapitana i był odznaczony Krzyżem Walecznych. Pracując w duszpasterstwie parafialnym był między innymi proboszczem parafii Łętkowice w dawnym dekanacie miechowskim. W 1939 r. jeszcze przed wybuchem wojny został proboszczem w Seceminie. 27 czerwca 1942 r. został aresztowany przez Niemców wraz z innymi kapłanami parafii w powiecie włoszczowskim. Prawdopodobną przyczyną uwięzienia była odmowa podpisania deklaracji lojalności wobec okupanta dotyczącej nauczania religii. Po osadzeniu w więzieniu kieleckim został wysłany transportem z 8 grudnia 1942 r. do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Potem więziony był w obozach Gross-Rosen, Sachsenhausen i Dachau. Został wyzwolony 29 kwietnia 1945 roku. Po powrocie do kraju objął ponownie stanowisko proboszcza w Seceminie i pracował tam do śmierci. Zmarł 8 lutego 1953 roku.