Kociach-Kociak Władysław

Władysław Kociach-Kociak (1906-1943)

Urodził się 6 grudnia 1906 r. Był harcerzem III Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki. Służbę wojskową w latach 1927-1929 zakończył w stopniu kaprala. Uczył się zawodu ślusarskiego, dyplom czeladnika uzyskał w zakładzie Mechanicznym Romana Kluźniaka. Przed wojna rozpoczął pracę jako ślusarz w Hucie „Ludwików”. Tu był członkiem komórki ZWZ-AK. Został aresztowany przez gestapo na skutek donosu konfidenta. Od 16 października 1943 r. przebywał w więzieniu w Kielcach. W grudniu 1943 r. został wywieziony z więzienia przy ul. Zamkowej rozstrzelany przez Niemców, prawdopodobnie w okolicach Łopuszna. Jego nazwisko widniało na afiszu osób rozstrzelanych 14 grudnia 1943 r. Ciała nie odnaleziono do dziś.

Władysław Kociach-Kociak upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.