Konca Kazimierz

Kazimierz Konca (1895-1944)

Urodził się w 1895 r. Pracował w Warszawie przy produkcji zbrojeniowej w Forcie Bema, a od 1938 r. w Zakładach Zbrojeniowych „Granat” w Kielcach. Od 1940 r. zaangażowany w działalność konspiracyjną, był kwatermistrzem Związku Walki Zbrojnej Okręgu Kieleckiego, zarządzał funduszami organizacyjnymi. W Armii Krajowej pełni funkcję szefa uzbrojenia obwodu kieleckiego, sam produkował też zapalniki do granatów. Po aresztowaniach wśród załogi „Granatu” ukrywał się przed gestapo. Został aresztowany 23 czerwca 1944 r. w mieszkaniu przy ul. Równej, gdy przyszedł odwiedzić rodzinę. Mimo okrutnych tortur w kieleckim więzieniu nikogo nie zdradził. Wraz z około trzydziestoma innymi więźniami został rozstrzelany 6 lipca 1944 r. w egzekucji w lesie na Stadionie.

Kazimierz Konca upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.