Konderko Feliks

Feliks Konderko ps. „Jerzy” (1908-1969)

Urodził się 7 czerwca 1908 r. we wsi Młodzawy gm. Bliżyn. W czasie kampanii wrześniowej brał udział w obronie twierdzy Modlin. Po zakończeniu działań, powrócił w rodzinne strony i włączył się w działania konspiracyjnej Tajnej Organizacji Wojskowej, a następnie w ZWZ-AK. Od maja 1943 r. związany z powstającymi Zgrupowaniami Partyzanckimi AK „Ponury”, a następnie I batalionem 2 pułku piechoty Legionów. Pełnił funkcję szefa 1 kompanii I batalionu 2 pp.Leg. AK pod dowództwem por. Władysława Czerwonki ps. „Jurek”. Brał udział w walkach z niemieckimi obławami na „Wykusie” i w starciach pod Radoszycami, Dziebałtowem, Lipnem, Chotowem, Osiecznem. Jego pasją była fotografia. Zachował się, liczący około 2 tysięcy, zbiór zdjęć jego autorstwa, na których uwiecznił partyzanckie życie.

W styczniu 1945 r. po rozwiązaniu Armii Krajowej tworzył w okolicach Skarżyska-Kamiennej komórki organizacji “NIE” i Delegatury Sił Zbrojnych. 25 maja 1945 r. został aresztowany przez UB w Skarżysku-Kamiennej za nielegalne posiadanie broni. Skazany wyrokiem sądu wojskowego w Kielcach 24 października 1945 r. na karę 8 lat więzienia, którą odsiadywał w kieleckim więzieniu przy ul. Zamkowej. Zwolniony w wyniku amnestii 17 stycznia 1947 r.

W czerwcu 1947 roku ożenił się i wyjechał do Gdańska gdzie pracował w Zakładzie Remontowym Energetyki. Przez cały czas skrywał swą przeszłość. Kolegom z konspiracji wysyłał odbitki zdjęć, ale ich nie podpisywał. Zmarł 2 kwietnia 1969 r. w Gdańsku. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej. Odznaczony orderem Kawalera Krzyża Walecznych i Krzyża Armii Krajowej.

Dopiero po 1989 r. negatywy wszystkich jego zdjęć mogły ujrzeć światło dzienne. Przedstawiają wspaniały obraz wojennego życia nie tylko oddziałów partyzanckich, ale i życia mieszkańców świętokrzyskich wsi. Spadkobiercą praw autorskich zdjęć Feliksa Konderki został p. Mariusz Baran Barański.

Ewa Działowska

zdjęcie: File source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ALB_1160_NR300.jpg