Koral Jan

Jan Koral ps. „Dzielny” (1910-1944)

Urodził się 2 czerwca 1910 roku. Pochodził z miejscowości Złota koło Pińczowa. Miał żonę Mariannę i dwóch synów.

W okresie międzywojennym był zawodowym podoficerem Wojska Polskiego.

We wrześniu 1939 r. brał udział w obronie Warszawy. Po zakończeniu działań wojennych powrócił do rodzinnej wsi Złota, gdzie utrzymywał się z nielegalnego handlu mięsem.

W okresie okupacji niemieckiej prowadził działalność konspiracyjną. Był dowódcą plutonu Batalionów Chłopskich, podlegał bezpośrednio Janowi Pszczole „Wojnarowi”. Dowódca oddziału BCh w gminie Złota – Władysław Odrobina ps. „Orzeł” w swoich wspomnieniach napisał, że Jan Koral był dowódcą drużyny w plutonie Stanisława Ćwika ps. „Stalowy”.

W nocy z 1 na 2 stycznia 1944 r. został aresztowany wraz z innymi żołnierzami BCh, których wywieziono na roboty przymusowe do Rzeszy. „Dzielnego” najpierw przetrzymywano w Chrobrzu, a od 2 stycznia 1944 r. w areszcie powiatowym w Busku-Zdroju. Na przesłuchania doprowadzano go do willi dr. Byrkowskiego. Według księgi ewidencyjnej aresztu w Busku, Korala wywieziono 17 stycznia 1944 r. do więzienia w Kielcach. Stąd trafił do obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen.

Według bazy zmarłych więźniów KL Gross-Rosen, Jan Koral zginął 26 stycznia 1944 roku w obozie.

Źródło:

Karolina Trzeskowska-Kubasik, Zbrodnie niemieckie w Lesie Wełeckim koło Buska-Zdroju, Warszawa 2022.