Kostur Kazimierz

Kazimierz Kostur (1918-bd)

Urodził się 19 września 1918 roku w Sukowie koło Kielc. W czasie II wojny światowej był kowalem. Poszukiwany przez gestapo za przynależność do partyzantki pierwszy raz został aresztowany we wrześniu 1940 roku . W więzieniu kieleckim przebywał dwa miesiące, potem się ukrywał.  Rok później Niemcy aresztowali jego siostrę Janinę. Zagrożono jej wysłaniem do Oświęcimia, jeżeli Kazimierz nie zgłosi się do gestapo. Gdy się zgłosił został wysłany do Buchenwaldu, skąd po czterech miesiącach trafił do podobozu Heeren-Werve bei Unna. W czasie pobytu w obozie był w kompanii karnej, ciężko chorował. W listopadzie 1943 r. trafił do pracy w gospodarstwie rolnym, gdzie przebywał do maja 1945 r. Po wyzwoleniu wyjechał wraz z żoną Zofią do Francji, gdzie zmarł.