Kraiński Józef

Był kieleckim rzemieślnikiem. Prawdopodobnie został aresztowany wraz z członkami chóru kieleckiej katedry w czasie akcji gestapo 9 i 10 lutego 1941 r. wymierzonej przeciwko podziemnym strukturom wywiadu Związku Walki Zbrojnej w Kielcach. Z  przekazów rodzinnych wynika, że został zastrzelony na  krakowskiej rogatce podczas próby ucieczki z transportu grupy więźniów przewożonych z kieleckiego więzienia na egzekucję na Stadionie.

Józef Kraiński upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.