Kruk Józef

Józef Kruk (1884-1964)

Urodził się 4 stycznia 1884 roku w Bilczy w powiecie kieleckim. Ukończył szkołę elementarną w Bilczy i Seminarium Nauczycielskie w Jędrzejowie.

W latach 1900-1907 uczył w szkołach powiatu olkuskiego, kieleckiego i jędrzejowskiego. Współorganizował pierwsze na terenie guberni kieleckiej kółka rolnicze w Potoku Wielkim i Krzcięcicach, w 1904 r. pierwszą w Królestwie Polskim chłopską spółdzielnię mleczarską w Desznie i Słaboszowicach, a także Kasę Pożyczkowo-Oszczędnościową w Krzcięcicach.

Podczas rewolucji 1905-1907 r. walczył o wprowadzenie języka polskiego do szkoły i urzędów. Za tę działalność był 29 grudnia 1905 r. aresztowany i wraz z innymi nauczycielami z powiatu jędrzejowskiego osadzony w kieleckim więzieniu. Dopiero dzięki interwencji w Dumie posła ks. Jana Gralewskiego aresztowanych wypuszczono na wolność. W 1907 r. organizował na terenie pow. jędrzejowskiego Polski Związek Nauczycielski.

Podczas I wojny światowej działał w Narodowej Radzie Powiatu Jędrzejowskiego oraz w Polskim Stronnictwie Ludowym  „Wyzwolenie”, był członkiem jego Zarządu Powiatowego. W latach 1917-1918 należał do POW (Polska Organizacja Wojskowa). Po rozbrojeniu Austriaków był komisarzem rządu, a potem pierwszym starostą powiatu jędrzejowskiego.

Pełnił także funkcję sekretarza Inspektoratu Szkolnego (1917-1919) a następnie Wydziału Powiatowego (1921-1939) w Jędrzejowie. Od 1919 r. był członkiem PSL „Piast”, z którego listy został wybrany senatorem RP I kadencji w 1922 r. Potem był głównym działaczem spółdzielczości rolniczej. Współorganizował Związki Kółek Rolniczych i Stowarzyszenie Spółdzielcze „Hurtownia” w Jędrzejowie. W latach 30-tych związał się z sanacją. W 1938 r. został posłem z ramienia OZN (Obóz Zjednoczenia Narodowego).

Senator Józef Kruk ( drugi od lewej)

W czasie II wojny światowej pracował w Związku Gmin w Jędrzejowie. Był przewodniczącym RGO w Jędrzejowie z ramienia Delegatury Rządu RP na Kraj (Referat Opieki Społecznej). Kierował akcją opieki nad potrzebującymi na terenie powiatu.

Po wojnie przez wiele lat sprawował funkcję przewodniczącego Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej i ponad 20 lat był prezesem Powiatowego Zarządu PCK. Pod koniec życia pracował w miejscowym Banku Rolnym.

Józef Kruk zmarł 17 lutego 1964 roku w Jędrzejowie i został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym Świętej Trójcy.