Krzyszkowski Marian

Marian Krzyszkowski ps. „Mały I-szy” (1930-1952)

Urodził się 9 stycznia 1930 roku w Szewnie w powiecie opatowskim. Był synem Jana i Marii z domu Madej. Miał pochodzenie robotnicze. Szkołę powszechną ukończył w Ostrowcu i przebywał z rodzicami. W okresie okupacji niemieckiej nie należał do konspiracji, ale sympatyzował z Armią Krajową. Po wojnie zajmował się pracą dorywczą. W 1947 r. zapisał się do Szkoły Przysposobienia Spożywczego i został skierowany do Kopalni „Mieszko I-szy” w Kłodzku. Po roku zwolnił się z kopalni i przyjechał do Szewny pracując sezonowo w Cukrowni Częstocice oraz dorywczo u gospodarzy. W kwietniu 1950 r. zatrudnił się w Hucie Ostrowiec, gdzie pracował do chwili aresztowania. W 1947 r. został członkiem niepodległościowej „Organizacji Podziemnej Błyskawica”, działającej na terenie Ostrowca Św. 27 października 1951 r. waz z S. Staroniem i W. Wątrobą przeprowadził udany zamach na Stanisława Iwana, funkcjonariusza MO z Opatowa. 3 listopada został aresztowany wraz z innymi członkami grupy w Ostrowcu Świętokrzyskim przez funkcjonariuszy PUBP. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach na sesji wyjazdowej w Ostrowcu Św. z 26 lutego 1952 r. został skazany na karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadkiem całego mienia. Wyrok wykonano 11 czerwca 1952 r. o godz. 21.30 w więzieniu kieleckim. Pochowany został na cmentarzu „Piaski” w Kielcach w nieznanym dotąd miejscu.

Marian Krzyszkowski  upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.