Kwas Zygmunt

Zygmunt Kwas ps. “Kościelny” (1926-1946)

Urodził się 18 lutego  1926 roku w Kielcach. Przed wojną należał do 5 Kieleckiej Drużyny harcerzy im. J. Poniatowskiego oraz do 12 Kieleckiej Drużyny harcerzy im. Stefana Czarneckiego w dzielnicy Baranówek w Kielcach. W 1939 r. brał udział w Wojennym Pogotowiu Harcerskim. Podczas okupacji pracował w hucie „Ludwików” jako goniec i działał w grupach szturmowych Szarych Szeregów. Po wojnie kontynuuje działalność w organizacji „NIE”, a potem w DSZ. Bierze udział w akcjach zbrojnych, m. in, w atakach na posterunki Milicji Obywatelskiej. Brał udział w udanej akcji odbicia Zygmunta Pietrzaka ps. „Bekas” z chronionego przez UB szpitala zakaźnego w Kielcach (obecnego budynku Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Seminaryjskiej). Rozpoznany przez agentów UB podczas harcerskiej defilady 3 maja 1945 roku, został aresztowany 29 czerwca i umieszczony w więzieniu przy ul. Zamkowej. Poddawany torturom podczas przesłuchań zginął na jego terenie 13 września 1946 r. trafiony kulą wartownika.

Zygmunt Kwas upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.