Łęcki Tadeusz

Tadeusz Łęcki ps. “Krogulec” (1924-1945)

Urodził się 16 września 1924 r. w Wierzbniku. Był harcerzem , w czasie okupacji pracował jako robotnik w zakładach zbrojeniowych w Starachowicach. W 1940 r. w konspiracji,  żołnierz  ZWZ-AK ps. „Krogulec”.  W 1944 r. jako podchorąży był partyzantem oddziału Antoniego Hedy „Szarego”. Po zakończeniu wojny wstąpił do organizacji Wolność i Niezawisłość. Brał udział w akcji odbicia więźniów z kieleckiego więzienia 5 sierpnia 1946 r. Został śmiertelnie ranny w czasie odwrotu po akcji. Został pochowany na cmentarzu wojskowym jako NN. Gdy koledzy zawiesili tabliczkę z jego nazwiskiem mogiłę zniszczono i w tym samym miejscu pochowano inną osobę.

Tadeusz Łęcki upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.