Leszczyk Antoni

o. Antoni Leszczyk (1908-1943)

Urodził się 21 grudnia 1908 roku w Radzionkowie na Górnym Śląsku. Po nowicjacie w Markowicach ukończył studia filozoficzno – teologiczne w seminarium oblackim w Obrze. Tam też w 1934 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W 1936 r. został skierowany do klasztoru na Świętym Krzyżu, gdzie pełnił funkcję kapelana więzienia ciężkiego. Obsługiwał 700 więźniów, prowadził katechezy, odprawiał nabożeństwa. W czasie okupacji niemieckiej Gestapo 3 kwietnia 1940 r.  przeprowadziło w klasztorze rewizję i dokonało aresztowań. Po tych wydarzeniach o. Leszczyk zamieszkał w Nowej Słupi, gdzie pomagał miejscowemu proboszczowi. 11 listopada 1942 r. został aresztowany za kontakty z partyzantką. Niemcy wywieźli go najpierw do więzienia w Kielcach, skąd został deportowany do obozu koncentracyjnego KL Lublin na Majdanku. Starania o jego uwolnienie zakończyły się niepowodzeniem. Zmarł w obozie 8 kwietnia 1943 roku ( podawane są też daty 19 lub 31 maja).

O. Antoni Leszczyk upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.