Maciejczak Maria

Maria Maciejczak (1918-1942)

Urodziła się 15 września 1918 roku. W 1937 r. ukończyła kurs sióstr pogotowia sanitarnego PCK. We wrześniu 1939 r. niosła pomoc rannym żołnierzom i ludności. Uczestniczyła w przenoszeniu rannych, ze szpitala zajmowanego przez Niemców do organizowanego przez PCK w Seminarium Duchownym w Kielcach. Była członkiem ZWZ. 10 lutego 1941 roku na skutek denuncjacji została aresztowana przez gestapo wraz z ks. Pawłowskim. Po kilku tygodniach tortur w kieleckim więzieniu, wywieziono ją do obozu w Ravensbruck. Tam 13 kwietnia 1942 roku została rozstrzelana w pierwszej zbiorowej egzekucji. Miała 24 lata.