Majewska-Machałowa Barbara

Barbara Majewska-Machałowa ps. “Basia” (1919-1943)

Urodziła się w 1919 r. Była łączniczką Ludowego Związku Kobiet i Komendy Okręgu Batalionów Chłopskich w Kielcach. Miała pseudonim „Basia”. Przewoziła prasę konspiracyjna z Warszawy  do stacji w Sitkówce lub Łącznej, skąd kolportowano ją do powiatów. Została aresztowana  4 listopada 1943 podczas „nalotu” gestapo na punkt rozdzielczy w Kielcach przy ulicy Siennej.  W śledztwie w kieleckim więzieniu była poddawana torturom. Otruła się posiadanym przy sobie cyjankiem,  by nie zdradzić tajemnic organizacji.

Barbara Majewska-Machałowska upamiętniona jest na Murze Pamięci OMPiO.