Nawrot-Optołowicz Bronisława

Bronisława Nawrot – Optołowicz ps. “Bronka”, “Sonia” (1886-bd)

Urodziła się w 1886 roku. Była córką Wojciecha i Marii. Mieszkała w Kielcach. Od 1905 r. należała do Polskiej Partii Socjalistycznej. Zajmowała się agitacją i kolportowaniem wydawnictw partyjnych. W latach 1905-1907 działała w Wojskowo-Rewolucyjnej Organizacji PPS w Kielcach, była agitatorką wśród żołnierzy rosyjskich miejscowego garnizonu. Od 1906 r. należała do PPS Frakcji Rewolucyjnej i jej Organizacji Bojowej. W 1907 r. była członkiem Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS FR w Kielcach, odpowiedzialnym za kontakty z OB. 25 września 1907 r. policja  przeprowadziła rewizję w mieszkaniu jej matki przy ulicy Starowarszawskiej. Rosjanie w wyniku zdrady wykryli magazyn broni i skład wydawnictw partyjnych.
W rezultacie aresztowano “Bronkę” wraz z matką i młodszą siostrą Katarzyną. Osadzono ją w kieleckim więzieniu.  Ze względu na ważne stanowisko, jakie pełniła w OB i organizacji wojskowej oraz że była “przez wszystkich lubianą i szanowaną za swój zacny charakter”, postanowiono ją uwolnić. 31 stycznia 1908 r. „Bronka” została odbita przez bojowców OB PPS FR w czasie przeprowadzania jej z więzienia do sądu.  Po ucieczce ukrywała się w Niewachlowie i Skarżysku. Za uzyskane pieniądze od Jadwigi Matkowskiej, przebrana za prostą Żydówkę wyjechała pociągiem do Krakowa. Władze policyjne wysłały za nią list gończy. Po wyjeździe “Bronka” utrzymywała kontakty z PPS. Zmarła w Krakowie po 1908 roku.