Olędzki Antoni Wiesław

Antoni Wiesław Olędzki (1902-1940)

Urodził się 3 czerwca 1902 r. w Kielcach. Był uczniem gimnazjum im. Jana Śniadeckiego, gdzie wstąpił do drużyny harcerskiej. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Przemysłowej w Krakowie wrócił do Kielc i pracował na kolei. Był oficerem rezerwy i instruktorem harcerskim. 27 stycznia 1940 r. został zabrany z domu przy ul. Czarnowskiej i osadzony w więzieniu na ul. Zamkowej. 12 czerwca 1940 r. został rozstrzelany w lesie na kieleckim Stadionie.

Antoni Wiesław Olędzki upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.