Ondraczek Kazimierz

Kazimierz Ondraczek (1911-1941)

Urodził się 16 września 1911 roku w Tarnowie.

Przed II wojną światową pracował jako nauczyciel geografii w Gimnazjum św. Stanisława Kostki w Kielcach.

W okresie okupacji Niemcy nie pozwolili na otwarcie szkół średnich w Kielcach i Ondraczek został zatrudniony jako magazynier w Zakładach Wapiennych Kadzielnia. W tym czasie profesor prowadził także tajne nauczanie na kompletach w zakresie szkoły średniej. Jeden z uczniów, który nie otrzymał świadectwa dojrzałości doniósł do gestapo o tajnych kompletach, przez co zostało aresztowanych sześciu nauczycieli z Kielc, w tym Ondraczek.

Po aresztowaniu profesor został osadzony w więzieniu kieleckim, w którym przebywał od 9 do 30 lipca 1941 r. Z Kielc został wywieziony transportem do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Miał numer więźniarski 19065. Kazimierz Ondraczek zginął 6 listopada 1941 roku w obozie.

Fotografia ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Kazimierz Ondraczek upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.