Piątek Józef

Józef Piątek (1909-bd)

Urodził się 22 lutego 1909 r w Skrzelczycach. Mieszkał w Kielcach na ulicy Lipowej, pracował w młynie Herby. Aresztowany przez gestapo 28 września 1944 r. doprowadzony został do dawnych koszar Fijałkowskiego skąd trafił do kieleckiego więzienia. Stąd został prawdopodobnie wywieziony do obozu pracy w Częstochowie, gdzie słuch po nim zaginął.

Józef Piątek upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.