Pietrasiewicz Edward

 

Edward Pietrasiewicz (1915-1944)

Urodził się 10 wrzesnia 1915 r. w Sumach w guberni charkowskiej, gdzie jego ojciec pracował na kolei. Po wojnie polsko-bolszewickiej rodzina wróciła do kraju i osiedliła się w Kowlu. W tym mieście Edward ukończył gimnazjum im. J. Słowackiego i rozpoczął studia w Instytucie Administracyjno-Gospodarczym Wydziału Kolejowego  w Krakowie. W j 1938 r. po zdaniu egzaminu końcowego rozpoczął pracę w Radomskiej Dyrekcji PKP. Po wybuchu wojny włącza się do pracy konspiracyjnej w ZWZ/AK. W 1944 r. po potyczce z Niemcami w Marzyszu zostaje aresztowany i osadzony w więzieniu kieleckim. 25 czerwca 1944 r. znalazł się w grupie 10 losowo wybranych więźniów  rozstrzelanych w czasie egzekucji przy ul. Karczówkowskiej dokonanej przez Niemców w odwecie za śmierć niemieckiego żołnierza.

Podczas ekshumacji po wojnie Edward został rozpoznany przez matkę i pochowany na Cmentarzu Starym w Kielcach.

Edward Pietrasiewicz upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.