Pogorzelski Mieczysław

Mieczysław Pogorzelski (1898-bd)

Urodził się 9 XI 1898 r w Skazińcach na Podolu. Studiował filologię germańską na Uniwersytecie w Kijowie, po wybuchu rewolucji wyjechał z matką i bratem do Polski. Po ukończeniu studiów uczył języka niemieckiego m.in. w Szczekocinach a od 1932 r. w Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. Od 1940 . uczył na kompletach tajnego nauczania. Został aresztowany 11 czerwca 1944 r. podczas akcji gestapo na uczestników zajęć tajnych kompletów w domu przy dzisiejszej ulicy Ściegiennego. Po śledztwie w kieleckim więzieniu trafił do obozu w Gross Rosen, skąd nie wrócił.

Mieczysław Pogorzelski upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.