Połcik Kazimierz

Kazimierz Połcik (1910-1940)

Urodził się 1 kwietnia 1910 roku. Był tokarzem w zakładach „Granat”, członkiem Związku Walki Zbrojnej. Został aresztowany za posiadanie broni, radia i ulotek antyniemieckich w maju 1940 r. Osadzony w więzieniu kieleckim na Zamkowej w czasie przesłuchań był torturowany. Został rozstrzelany 29 czerwca 1940 r. w egzekucji na Brzasku nieopodal Skarżyska-Kamiennej. Pochowano go w zbiorowej mogile wraz z 750 rozstrzelanymi na Brzasku Polakami.

Kazimierz Połcik upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.