Robakowski Stanisław

Stanisław Robakowski (1888-bd)

Urodził się w 1888 roku. Był synem szewca Józefa i Józefy. Mieszkał i pracował jako robotnik w Kielcach.

W latach 1904-1907 należał do Polskiej Partii Socjalistycznej i PPS Frakcji Rewolucyjnej. Był agitatorem i przechowywał magazyn wydawnictw partyjnych. W latach 1905-1907 działał w Organizacji Spiskowo-Bojowej, Organizacji Techniczno-Bojowej, Organizacji Bojowej PPS i OB PPS Fr. Rew. Brał udział w rozbijaniu carskich urzędów i instytucji oraz rozbrajaniu leśników. Po aresztowaniu w 1907 r. był osadzony w kieleckim więzieniu.

W okresie międzywojennym mieszkał w Kielcach i był pracownikiem komunalnym. W 1931 r. został odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami. Nie znamy dokładnej daty jego śmierci.