Salata Rozalia

Rozalia Salata (1867-bd)

Urodziła się w 1867 roku w Samsonowie. W latach 1904-1906 należała do Polskiej Partii Socjalistycznej w Radomiu i Samsonowie. W 1904 r. kolportowała wydawnictwa PPS do kół terenowych na obszarze radomskiego Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS. Była „techniczką” bojową KBSR (Koła Bojowe Samoobrony Robotniczej), OSB ( Organizacja Spiskowo-Bojowa), Organizacji Techniczno-Bojowej PPS w Samsonowie (1905-1906). Przewoziła broń i materiały wybuchowe, w tym dynamit po udanej ekspropriacji w magazynie Zarządu Górniczego w Suchedniowie do magazynu PPS w Samsonowie. W styczniu 1906 r. została aresztowana i osadzona w więzieniu w Kielcach. Zwolniono ją w listopadzie 1906 r. pod ścisły nadzór policyjny. W latach 1907- 1937 mieszkała w Samsonowie. Rozalia Sałata w 1937 r. została odznaczona Medalem Niepodległości. Nie znamy daty jej śmierci.