Sikorski Ildefons

Ildefons Sikorski (1894-1966)

Urodził się 23 października 1894 roku w Częstochowie.

Studia nauczycielskie ukończył w 1913 r. w Ursynowie pod Warszawą uzyskując prawo nauczania w szkołach publicznych. W 1914 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel we wsi Gajęcice, by po roku przenieść się do Mstowa koło Częstochowy. W 1918 r. został oddelegowany na roczny kurs pedagogiczny do Warszawy. Tu rozpoczął studia i jednocześnie pracował w szkole powszechnej przy ul. Drewnianej. Na skutek powołania do służby wojskowej przerwał studia. W 1920 r. powrócił do pracy nauczyciela zmieniając kierunek studiów, które ukończył w 1922 r. na Wydziale Społecznym w Szkole Nauk Politycznych. Następnie rozpoczął studiowanie na Uniwersytecie Warszawskim, które zakończył w 1924 r. egzaminem z historii uzyskując dyplom uprawniający do nauczania w szkołach średnich.

W latach 1924-1932 pracował jako nauczyciel historii w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. W 1932 r. został przeniesiony do Kielc. Tutaj pełnił funkcje dyrektora i nauczyciela historii w Państwowym Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego do wybuchu II wojny światowej.

Ildefons Sikorski w otoczeniu swoich uczniów w 1929 r. (Źr. fotohttp://absolwenci.sieniu.czest.pl/index.php?show=art&which=915)

10 listopada 1939 r. został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu kieleckim na oddziale I politycznym jako „zakładnik”. Zwolniono go 24 grudnia. Od stycznia 1940 r. pracował jako kierownik Szkoły Powszechnej w Szczecnie, a później w Niewachlowie. Od września 1941 r. do stycznia 1945 r. kierował tajnymi kompletami swej przedwojennej szkoły.

Po zakończeniu wojny powrócił na stanowisko dyrektora Męskiego Gimnazjum i Liceum im. J. Śniadeckiego w Kielcach. Obowiązki swe pełnił do 1950 r. , kiedy szkoła została rozwiązana i zlikwidowana z przyczyn politycznych. Dyrektor Sikorski z powodu tej decyzji wycofał się całkowicie z pracy pedagogicznej.

Ildefons Sikorski zmarł 11 września 1966 roku i został pochowany na starym cmentarzu w Kielcach.

Źródło:

Jan Młynarczyk, Dzieje Kieleckiej Szkoły Handlowej Stowarzyszenia Kupców Polskich i Państwowego Gimnazjum I Liceum im. Jana Śniadeckiego w Kielcach w latach 1903-1945, Kielce 1993.