Siwek Józef

Józef Siwek (1901-1976)

Józef Siwek urodził się 12 września 1901 r. w Kielcach. Był uczniem  Miejskiej Szkoły Handlowej, gdzie od 1916 r. należał do drużyny skautowej. Jako ochotnik walczył w 1918 r. w  I Batalionie Harcerskim przy 56 pułku piechoty. W czasie służby wojskowej w 1920 r. brał udział w walkach na froncie litewsko-białoruskim. Pracował jako instruktor zawodu w Szkole Rolniczej  w Milanówku, a od 1936 r. jako telegrafista na stacji kolejowej w Kielcach. Był członkiem Związku Strzeleckiego i Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. W sierpniu 1939 r. ożenił się. Już od października 1939 r. związał się z konspiracją, najpierw w organizacji „Polska Niepodległa”, a potem ZWZ. Od 1940 r. pracował w  kieleckim „Granacie”, przejętym przez koncern Hasag.  27 kwietnia 1943 r. został aresztowany na skutek donosu, znaleziono przy nim prasę konspiracyjną. Po śledztwie w kieleckim więzieniu 18 maja 1943 r. został zesłany do obozu w Auschwitz. Miał numer 122468. W 1944 r. został przeniesiony do KL Buchenwald. Po odzyskaniu wolności pracował jako nauczyciel w polskiej szkole w Marianthal Horst. W 1963 osiedlił się w Leicester, gdzie działał w organizacjach polonijnych i harcerstwie. Zmarł w Leicester w 1976 r.

 

Fotografia ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.