Ślusarczyk Jan

Jan Ślusarczyk (1891-1941)

Urodził się 30 I 1891 r. w Samsonowie. Walczył w obronie granic Polski i  wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1918-1921.  Pracował w zakładach „Ludwików” jako giser. Był działaczem  związkowym związanym z ruchem lewicowym, organizatorem strajków i  manifestacji pierwszomajowych. Zaangażowany w konspiracyjną produkcję granatów. Aresztowany przez gestapo, po krótkim pobycie w kieleckim więzieniu 15 września 1941 r. został wysłany transportem do obozu w Auschwitz. Miał numer obozowy 20823.  Zginął w obozie 13 listopada 1941 r.

Fotografia ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Jan Ślusarczyk upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.