Sobala Jan

Jan Sobala (1914-1944)

Urodził się w 1914 roku w Tuczępach w powiecie buskim. Z zawodu był rolnikiem. Przed wojną należał do Związku Młodzieży Wiejskiej.

Brał udział w walkach we wrześniu 1939 r. W czasie okupacji należał do Batalionów Chłopskich.

5 lipca 1944 r. został aresztowany przez Niemców w Tuczępach razem z innymi żołnierzami BCh. Aresztowani przez tydzień przebywali w więzieniu w Busku – Zdroju, gdzie poddano ich torturom. Następnie przetransportowano ich do więzienia w Kielcach. Stąd Sobala został wywieziony i rozstrzelany 19 lipca 1944 r. w egzekucji w Lesie Wełeckim koło Buska – Zdroju.

Ciała pomordowanych, w tym Jana Sobali, rodziny sprowadziły z miejsca egzekucji do Tucząp, gdzie pochowano ich w zbiorowej mogile.