Stachurski Eugeniusz

Eugeniusz Stachurski (1916-1944)

Urodził się w 1916 r. Był uczniem Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki. Powołany do wojsk łączności  w 1939 r. dostał się do niewoli pod Modlinem.   Po powrocie do Kielc zaangażował się w działalność konspiracyjną. Był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej  Został aresztowany przez gestapo wraz całą rodziną w domu przy ulicy Wesołej 36. Wywieziony z kieleckiego więzienia do obozu w Gross Rosen zmarł tam na skutek głodu i wyniszczającej pracy w kamieniołomie 6 kwietnia 1944 r.

Eugeniusz Stachurski upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.