Stempkowski Jan

Jan Stempkowski ps. “Michał” (1921-1950)

Urodził się 29 grudnia 1921 roku w Styrzyńcu koło Białej Podlaskiej. Ukończył gimnazjum w Płocku, w latach 1937-1939 kształcił się w Korpusie Kadetów w Rawiczu. Jego ojciec był oficerem kawalerii, a w latach okupacji komendantem okręgu łódzkiego AK. W 1940 r. zamieszkał w majątku Mstyczów w powiecie jędrzejowskim. W 1941 wstąpił do Związku Walki Zbrojnej. Miał pseudonim „Michał”. Od 1943 r. należał do sekcji dywersji podobwodu AK Wodzisław „Łączka”, a od 1944 r. był dowódcą tej sekcji. Brał m.in. .udział w akcji odbicia więźniów gestapo w Jędrzejowie 2 lutego 1944 r. Po wojnie działał w konspiracji zbrojnej, od 1946 podjął studia w SGGW. Aresztowany przez UB w maju 1949 r. podczas rozprawy przed Wojskowym Sądem Rejonowym wziął winę na siebie osłaniając kolegów. Został skazany na dożywocie. Po apelacji prokuratury ten sam sąd 18 kwietnia 1950 r. wymierzył mu karę  śmierci.  Wyrok wykonano 25 lipca 1950 r.  w więzieniu w Kielcach. Pogrzebany na cmentarzu na Piaskach,w 1957 r. został ekshumowany i ponownie pochowany na warszawskich Powązkach.

Jan Stempkowski upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.