Trepka Adolf

Adolf Trepka (1822-1911)

Urodził się 10 listopada 1822 roku w Wólce Hankowskiej. Był synem Bonawentury i Joanny Trepków.

Był dzierżawcą dóbr ziemskich m.in. w Lipnie, Lgocie Wielkiej, Węgleszynie, Gruszczynie i Tarnawej Górze.

W 1850 r. ożenił się z Teklą z Katerlów. Jej siostra Józefa była matką przyszłego pisarza, Stefana Żeromskiego.

Od 1860 r. dzierżawił dobra rządowe Górno, Krajno i Zawady. W Górnie przeżył okres powstania styczniowego pełniąc funkcję wójta Krajna, Górna, Zawady, Bęczkowa, Radlina, Masłowa, Ciekot i Wilkowa.

Jeszcze przed wybuchem powstania był inspiratorem różnych manifestacji religijno-patriotycznych. Był czynnie zaangażowany w organizacji narodowej. Pełniąc obowiązki wójta organizował dla powstańców zaopatrzenie i pomoc. Ale musiał też zachować poprawny kontakt z władzą rosyjską. Pisał więc wymuszone raporty.

Już w końcowych dniach powstania został aresztowany i krótko przebywał w kieleckim więzieniu od 2 do 5 maja 1864 r. Następny pobyt w więzieniu był już dłuższy. Jako więzień polityczny osadzony został od 3 sierpnia do 15 października 1864 r.

Po powstaniu styczniowym nadal mieszkał w Górnie. Od 1872 r. przeniósł się do Chobrzan w Sandomierskiem, gdzie zakupił dobra. Po roku 1900 r. sprzedał majątek w Chobrzanach i osiadł z rodziną w Sandomierzu.

Adolf Trepka zmarł 21 lipca 1911 roku i został pochowany na cmentarzu na Wzgórzu Świętopawelskim w Sandomierzu.

Źr. Kazimiera Zapałowa, Rodzina Stefana Żeromskiego w Świętokrzyskiem, Kielce 2003.

http://powstanie1863.zsi.kielce.pl/index.php?id=s04