Umoc Henryk

Henryk Umoc ps. „Umny”, „Moszek” (bd-1906)

Mieszkał w Kielcach. Od 1904 r. należał do Polskiej Partii Socjalistycznej, był „starszym” koła Żydowskiej Organizacji PPS w Kielcach. Jesienią 1905 r. został członkiem Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS w Kielcach. Jako agitator prowadził zebrania kół fachowych. Był instruktorem Żydowskiego Oddziału Bojowego OTB i OB PPS. Brał udział w zamachach na agentów policyjnych, rozbiciu urzędów i instytucji carskich w Pierzchnicy i Radoszycach. W sierpniu 1906 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu kieleckim. Skazano go na karę śmierci. Zginął we wrześniu 1906 r. na stokach Cytadeli warszawskiej.