Wójcik Ludwik

Ludwik Wójcik (1899-1945)

Urodził się  24 sierpnia 1899 roku w Warszawie. Po ukończeniu Gimnazjum Realnego w Kielcach wstąpił do wojska. Był saperem. Po wojnie polsko-bolszewickiej zdał maturę w 1921 r. i wstąpił na Wydział Prawa Uniwersytetu Poznańskiego. Po aplikacji od kwietnia 1931 r. był sędzią Sądu Okręgowego w Kielcach. Został aresztowany w 1943 roku. W domu Niemcy znaleźli u niego w szafie polski mundur oficerski. Z kieleckiego więzienia został wysłany  do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen. Miał numer obozowy 65353. Zginął w obozie 19 stycznia 1945 roku. Miał 46 lat.

Ludwik Wójcik upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.