Wojtaśkiewicz Wincenty

Ks. Wincenty Wojtaśkiewicz (1890-1942)

Urodził się 8 kwietnia 1890 roku w Pacanowie. Był synem Walentego i Henryki z Tatarczuchów.

Uczył się w VII gimnazjum w Warszawie. W latach 1915-1920  uczęszczał do Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1920 r. z rąk biskupa Ryxa.

Od września 1921 r. do sierpnia 1929 r. pełnił funkcję wikariusza w Klwowie, Białaczewie, Bodzentynie, Solcu i w Zwoleniu. Mianowany 13 lipca 1929 r. wikariuszem parafii Gródek otrzymał polecenie zamieszkania w Garbatce oraz podjęcia prac przygotowawczych do utworzenie samoistnej parafii w tym osiedlu. 25 lutego 1932 r. został pierwszym proboszczem nowo erygowanej parafii w Garbatce. W szkole powszechnej uczył religii i prowadził Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej.

Po wybuchu II wojny światowej zaangażował się w działalność charytatywną w ramach oddziału Rady Głównej Opiekuńczej. Z tego powodu był pilnie śledzony.

W nocy 12 lipca 1942 r. został aresztowany przez gestapo podczas pacyfikacji Garbatki. Wszystkie jego rzeczy skonfiskowano, a książki spalono na stosie. Z kilkudziesięcioma innymi uwięzionymi umieszczono go w budynku miejscowej szkoły, gdzie odbywały się przesłuchania połączone ze straszliwym katowaniem. W czasie przesłuchań Niemcy bezskutecznie namawiali go do kolaboracji, składając propozycje utworzenia kościoła narodowego i zdrady tajemnicy spowiedzi. Po dziewięciu dniach wraz z innymi przewieziono go do więzienia w Kielcach, gdzie dalej poddawany był torturom.

W więzieniu na Zamkowej przebywał od 21 lipca do 1 września 1942 r. , kiedy został wywieziony w transporcie do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. W drodze do Oświęcimia uciekło dwóch więźniów. Żandarmi swój gniew z tego powodu wywarli na ks. Wojtaśkiewiczu i okropnie go pobili. W obozie miał numer więźniarski 62426 i został przydzielony do pracy w komandzie Bauhof przy wyładowywaniu materiałów budowlanych. Ciężka praca, głód oraz choroba doprowadziły księdza Wojtaśkiewicza do śmierci w szpitalu obozowym w dniu 9 października 1942 roku.

Źródło:

http://pacanow.tbu.pl/pa_online/tradycja/slawni/ks.html

Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny 1940-1944, T. II, pod red. F. Pipera i I. Strzeleckiej, Oświęcim 2006.

Fotografia ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Ks. Wincenty Wojtaśkiewicz upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.