Zdankiewicz Aleksander

 

Aleksander Zdankiewicz ps. “Oskar”, “Zenkow” (1891-1941)

Urodził się w 1891 r.. W czasie I wojny światowej służył w wojsku rosyjskim, był w niewoli austriackiej. Po wojnie ukończył szkołę policyjną w Warszawie. Skierowany z Warszawy do Kielc był  szefem Wydziału II  (wywiad i kontrwywiad) Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Kielcach. W czasie okupacji był komisarzem policji granatowej,  zaangażowanym w ruch niepodległościowy. Był członkiem wywiadu kieleckiego obwodu  Związku Walki Zbrojnej. Nosił pseudonimy „Oskar” i „Zenkow”.  W komendzie policji przy ul. Mickiewicza  znajdował się nielegalny magazyn broni. 11 listopada 1940 r. został na skutek donosu policjanta, zastrzelonego potem przez partyzantów, aresztowany przez gestapo wraz z grupą kilku członków komórki wywiadu ZWZ. Z kieleckiego więzienia został wywieziony do obozu w Majdanku skąd 1 kwietnia 1941 r. przyszła do rodziny wiadomość, że „zmarł na tyfus”.

Aleksander Zdankiewicz upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.