Żetycki Henryk

Henryk Żetycki (1925-1943)

Urodził się 25 stycznia 1925 r. w Kielcach. W czerwcu 1939 r. ukończył Szkołę Podstawową nr 3 im.  Stanisława Konarskiego. W czasie wojny uczył się zawodu w zakładzie fryzjerskim mistrza Kasiewicza przy ul. Chęcińskiej 14. 6 września 1943 r. złożył egzamin czeladniczy w zawodzie. 15 września 1943 r. został zabrany przez gestapo z zakładu fryzjerskiego. Przebywał w więzieniu kieleckim. 18 listopada 1943 r. został rozstrzelany w publicznej egzekucji na Placu św. Wojciecha. Miał 18 lat.

Henryk Żetycki upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.