Zygadlewicz Stanisław

Stanisław Zygadlewicz (1837-1864)

Urodził się 2 maja 1837 roku w Bodzentynie. Był synem Walentego i Elżbiety ze Skórskich. Pochodził z zamożnej rodziny kupieckiej osiadłej w Bodzentynie. Jego ojciec brał udział w powstaniu listopadowym jako komendant tzw. Gwardii Nieruchomej.

W roku 1859 r. Stanisław wziął ślub z Domicellą Jędrzejewską, z którą miał troje dzieci.

Zygadlewicz w 1863 r. brał udział w powstaniu styczniowym. W 1864 r. został aresztowany przez Rosjan i osadzony w więzieniu kieleckim, w którym przebywał co najmniej od 1 do 29 maja 1864 roku. Został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Z dokumentów urzędowych wynika, że władze rosyjskie uznały Stanisława Zygadlewicza za głównego organizatora ruchu powstańczego w Bodzentynie. Dlatego, w okresie wygasającego już powstania, tak surowo go potraktowano.

Stanisław Zygadlewicz został powieszony na szubienicy wystawionej na łące nieopodal cmentarza w Bodzentynie 11 czerwca 1864 r. (30 maja wg kalendarza juliańskiego). Zakopano go na miejscu egzekucji, a po 15 latach został przeniesiony i pochowany w grobie rodzinnym na bodzentyńskim cmentarzu parafialnym.