80. rocznica rozstrzelania więźniów w akcji AB

Akcja AB była zaplanowanym działaniem mającym na celu likwidację przez nazistowskie Niemcy polskich elit, do których zaliczano klasy posiadające, prawników, lekarzy, nauczycieli, oficerów, duchowieństwo i osoby aktywne społecznie i politycznie w okresie II RP.

W ramach realizacji założonego planu zagłady polskiej inteligencji przeprowadzono masowe aresztowania, które w Kielcach i okolicach miały miejsce przede wszystkim wiosną 1940 roku. Aresztowanych osadzono w kieleckim więzieniu, a spośród nich, 63 więźniów zostało rozstrzelanych na Stadionie 12 czerwca 1940 roku. Nazwisk 6 ofiar nie udało się ustalić.