Współpracują z nami

WSPÓŁPRACUJEMY Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI, WOJSKIEM:

CENTRUM PRZYGOTOWAŃ do MISJI ZAGRANICZNYCH w Kielcach

FUNDACJA “NIEZŁOMNI” w Szczecinie

FUNDACJA im. STEFANA ARTWIŃSKIEGO w Kielcach

GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ im. por. STANISŁAWA GRABDY ps. BEM

INSTYTUT KULTURY SPOTKANIA i DIALOGU w Kielcach

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ DELEGATURA w Kielcach

KIELECKI OCHOTNICZY SZWADRON KAWALERII im. 13. PUŁKU UŁANÓW WILEŃSKICH w Kielcach

KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

KLASZTOR MISJONARZY OBLATÓW ŚW. KRZYŻ

KLASZTOR KSIĘŻY PALLOTYNÓW KARCZÓWKA

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY w Krakowie

MAUZOLEUM MARTYROLOGII WSI POLSKICH w Michniowie

MUZEUM HISTORII KIELC

MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE w Ostrowcu Świętokrzyskim

MUZEUM NARODOWE w Kielcach

MUZEUM ORŁA BIAŁEGO w Skarżysku-Kamiennej

MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI w Starachowicach

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE “RODZINA POLICYJNA 1939” w Kielcach

OKRĘG KIELCE ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY AK

OPACTWO CYSTERSÓW w Wąchocku

OŚRODEK BADAŃ NAD TOTALITARYZMAMI im. WITOLDA PILECKIEGO w Warszawie

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE. ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

STOWARZYSZENIE im. JANA KARSKIEGO w Kielcach

STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO w Kielcach

STOWARZYSZENIE OCHRONY i TRADYCJI GENIUS LOCI KARCZÓWKA

STOWARZYSZENIE REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH JODŁA w Kielcach

STOWARZYSZENIE REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ OSA 81’ w Kielcach

SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO i DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach

STOWARZYSZENIEM RODZIN I SYMPATYKÓW 2 PUŁKU ARTYLERII LEKKIEJ LEGIONÓW w Kielcach

STOWARZYSZENIE REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ 4 PUŁKU PIECHOTY LEGIONÓW w Kielcach

STOWARZYSZENIA ŻOŁNIERZY I SYMPATYKÓW 4 PUŁKU PIECHOTY w Kielcach

10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ w Kielcach

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach

ŚWIĘTOKRZYSKIE MUZEUM MILITARIÓW w Małogoszczu

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY w Bodzentynie

WOJEWÓDZKIE ARCHIWUM PAŃSTWOWE w Kielcach

ZWIĄZEK STRZELECKI “STRZELEC” JEDNOSTKA STRZELECKA 2105 w Kielcach

 

WSPÓŁPRACUJEMY Z KIELECKIMI SZKOŁAMI:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 im. STANISŁAWA STASZICA

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. MARII KONOPNICKIEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5 im. STEFANA ARTWIŃSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 15 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 im. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 w KIELCACH IM. WOJSKA POLSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 9 im. A. DYGASIŃSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA nr 11 im. BOHATERÓW WARSZAWY

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12 im. BOHATERÓW WESTERPLATTE

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 13 im. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 15 im. STANISŁAWA STASZICA

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 im. ZBIGNIEWA KRUSZELNICKIEGO “WILKA”

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 19 im. IRENY SENDLEROWEJ W KIELCACH

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20 im. NATALII MACHAŁOWEJ W KIELCACH

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 22 im. GENERAŁA STANISŁAWA MACZKA

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 23 im. JANA PAWŁA II

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 24 im. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 25 im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 27 im. K.K. BACZYŃSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 28 im. ŻOŁNIERZY 4 PP “CZWARTAKÓW”

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 31 im. HENRYKA SIENKIEWICZA

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 32 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 33 im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 34 im. ADAMA MICKIEWICZA

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 39 im. STANISŁAWA MONIUSZKI

I LO im. STEFANA ŻEROMSKIEGO

II LO im. JANA ŚNIADECKIEGO

III LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. C. K. NORWIDA

IV LO

V LO im. ks. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO

VI LO im. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

VII LO im. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

X LO im. JÓZEFA WYBICKIEGO

ZSE im. MIKOŁAJA KOPERNIKA

ZSE

ZSM im. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO

ZSPS im. DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”

ZSE im. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO

ZSI im. GEN. JÓZEFA HAUKE BOSAKA

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH DIECEZJI KIELECKIEJ im. św. STANISŁAWA KOSTKI

ZESPÓŁ SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ