Poznaj nasz zespół

Marek Maciągowski – dyrektor naukowy Ośrodka Myśli Patriotycznej
i Obywatelskiej, historyk, dr nauk humanistycznych. Wykładowca przedmiotów dziennikarskich w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza i Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wieloletni dziennikarz prasy kieleckiej, autor kilkuset publikacji poświęconych życiu, historii i ludziom regionu, kilkudziesięciu referatów i artykułów naukowych w publikacjach pokonferencyjnych i monografiach cyklu „Sylwetki naszych bohaterów” w prasie regionalnej, reportaży autorskich w wydawnictwach książkowych oraz tygodnikach ogólnopolskich, a także książek poświęconych przeszłości Kielc i Kielecczyzny. Wyróżniony przez Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku w międzynarodowym konkursie na prace o polskich Sybirakach. Laureat nagrody Miasta Kielc oraz Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Interesuje się historią i kulturą Żydów w regionie. Lubi las, zwierzęta, rozmowy z ludźmi i szperanie w archiwach.

e-mail: marek.maciagowski@zamkowa3.pl

Ewa Działowska – kierownik Działu Edukacji OMPiO. historyk, który lubi się zagłębiać w nieznane zakamarki historii szczególnie Rosji i stosunków polsko-rosyjskich. Tropienie zagadek wyniosła z pracy dziennikarza w kieleckim radiu Jedność i warszawskim „Plusie”. Chętnie zagłębia się w przepastne odmęty archiwum, jak również prowadzi zajęcia edukacyjne i oprowadza. Szczególnie ceni niepokorną młodzież i jej niezależne poglądy. Lubi podyskutować na kontrowersyjne tematy. Odpoczywa w ruchu, najchętniej na nartach zimą, a latem na rowerze.

e-mail: ewa.dzialowska@zamkowa3.pl

 

 

Bruno Marek Wojtasik – urodził się w Kielcach (1984 r.) i tam żyje. Głęboko identyfikuje się z tradycją Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ceni sobie przestrzeń, fantazję, talent i dobre jedzenie. Od 2012 r. pracuje w OMPiO, jest przewodnikiem po historycznej ekspozycji, opracowuje scenariusze zajęć, prowadzi lekcje i spacery edukacyjne. Od 2022 r. jest autorem cyklu artykułów o wojnie na Ukrainie na blogu naszego Ośrodka.

e-mail: bruno.wojtasik@zamkowa3.pl

 

Artur Szlufik – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Przez wiele lat uczył historii i WOS-u w szkole podstawowej, gimnazjum oraz w szkole zawodowej. Od 2016 roku związał się z OMPiO. Zajmuje się oprowadzaniem po historycznej ekspozycji, opracowuje scenariusze lekcji, prowadzi zajęcia edukacyjne oraz wyszukuje informacje o dawnym kieleckim więzieniu i osobach represjonowanych w nim. W wolnym czasie lubi czytać, słuchać muzyki, oglądać filmy, ale także kibicować na meczach kieleckim drużynom. Najlepiej odpoczywa przemierzając turystyczne szlaki oraz odwiedzając miejsca, w których można poczuć ducha historii.

e-mail: artur.szlufik@zamkowa3.pl

 

Gracjan Duda – edukator-przewodnik w dawnym więzieniu kieleckim. Od najmłodszych lat interesuje się historią zbierając rodzinne pamiątki i badając dzieje lokalnej ojczyzny. Pasję rozwijał jako uczeń Technikum Leśnego w Zagnańsku uczestnicząc w rajdach historycznych poświęconych Zgrupowaniu AK „Ponury”. W trakcie studiów rozpoczął pracę z dziećmi i młodzieżą w charakterze wychowawcy kolonijnego. Od 2022 roku kontynuuje ją w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. Wolny czas przeznacza na zbieranie grzybów, czytanie książek, wertowanie starych map i przejażdżki po Górach Świętokrzyskich. Lubi wędrówki po parkach narodowych położonych w pasmach górskich.

e-mail: gracjan.duda@zamkowa3.pl