Wojciech Bartosz Głowacki – kim był?

Jednym z bohaterów ekspozycji OMPiO jest Wojciech Bartosz Głowacki. Czy wiesz kim był?

Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania, a jeśli ci się nie uda, znajdź odpowiedzi w tekście:

  1. Kim byli kosynierzy?
  2. Co zdobył Bartosz Głowacki w bitwie pod Racławicami?
  3. Gdzie został pochowany Bartosz Głowacki?

Bartosz Głowacki urodził się około roku 1758, prawdopodobnie we wsi Rzędowice .Był chłopem pańszczyźnianym Antoniego Szujskiego.

Małżeństwo zawarł około 1783 z mieszkanką wsi Jadwigą Czernikową. Bartoszowie mieli trzy córki: Helenę (urodzoną około 1784), Cecylię (1790) i Justynę (1794). Mieszkali w lichej chałupie, żyło im się ciężko, nie mieli nawet konia.

Wojciech Bartosz został powołany do wojska został wcielony na początku kwietnia na mocy uchwały Komisji Porządkowej Województwa Krakowskiego z 25 marca 1794. Później wprowadzono nową, popularną broń, kosę osadzoną na wprost kija długiego na około 2,40 m (5 łokci), dlatego oddziały chłopskie nazwano kosynierami.

4 kwietnia doszło do bitwy w pobliżu wsi Racławice. Było to pierwsze poważne starcie z Rosjanami, w którym Polacy wykorzystali jednostki chłopskie. Bateria armat wroga zdążyła oddać tylko jedną salwę, zanim została zdobyta przez kosynierów, wyznaczonych do tego celu przez naczelnika Kościuszkę. W tym szybkim ataku uczestniczył, zdobywając pierwszą armatę, Wojciech Bartosz.

Za męstwo i odwagę okazaną w walce, jak również dla zachęcenia innych chłopów do udziału w powstaniu, Kościuszko mianował go chorążym świeżo utworzonych Grenadierów Krakowskich. W związku z nominacją na oficera zmianie uległo również jego nazwisko, z chłopskiego Bartosz na Głowacki. Zwolniony został z poddaństwa i otrzymał w dziedziczne posiadanie zamieszkiwaną przez siebie zagrodę.

6 czerwca 1794 doszło do bitwy pod Szczekocinami. Siły polskie poniosły klęskę. Straty w ludziach ocenia się na ok. 1200 zabitych i rannych. Wśród 346 poszkodowanych, wyniesiono z pola bitwy był Wojciech Bartosz Głowacki.

Data jego śmierci nie jest jednoznacznie określona. Uznaje się, iż nastąpiła między 6 a 9 czerwca 1794 po bitwie pod Szczekocinami. Został pochowany w Kielcach na placu przykatedralnym.

A teraz kilka aktywności dla najmłodszych związanych z Wojciechem Bartoszem Głowackim:

  1. Puzzle online:  https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/249370-bartosz-g%C5%82owacki 
  2. Puzzle tradycyjne: poniższy obrazek możemy pociąć na puzzle:
  3. Wykreślanka:
B M K W H D N C K A D F X Z D A M K A D B A G H

4. Kolorowanka:

Bez tytułu 1