Dzień Edukacji Narodowej

14. października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. 27 kwietnia 1972 roku ustawą  “Karta praw i obowiązków nauczyciela wprowadzono” Dzień Nauczyciela, który od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzony jest  jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i uchwalona przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku.

Komisja Edukacji Narodowej była zarazem pierwszą w Polsce jak i w całej Europie instytucją o charakterze współczesnego ministerstwa edukacji narodowej. Powołana po rozwiązaniu zakonu jezuitów, miała przejąć prowadzone przez ten zakon szkoły i opracować zasady programowe i organizacyjne nowego systemu szkolnego. Reforma szkolnictwa miała stanowić istotne ogniwo reformy państwa, jej celem było wykształcenie pokolenia Polaków świadomych swych obowiązków obywatelskich, wyposażonych w wiedzę użyteczną, opartą na ówczesnych zdobyczach nauki. Komisja pozostawała pod protektoratem króla, cieszyła się pełną autonomią, jedynie w sprawach finansowych odpowiadała przed sejmem.

W tak ważnym dniu wszystkim nauczycielom, wychowawcom, edukatorom, opiekunom i uczniom życzymy wszystkiego najlepszego, zdrowia oraz wytrwałości w tak  trudnym, ale i ważnym procesie edukacji!