Ksiądz Piotr Ściegienny

6 listopada 1890 roku zmarł ksiądz Piotr Ściegienny. Bohater i działacz niepodległościowy z naszego regionu. Postać, którą mieszkańcy Kielecczyzny powinni znać. Jego losy poznać lub przypomnieć sobie można na naszej stronie: http://ompio.pl/wiezniowie/sciegienny-piotr/ , a potem zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy w krzyżówce: