Legionista z listy żandarma

Poznaliśmy kolejnego kieleckiego legionistę ze znalezionej przez nas w tutejszym archiwum notatki żandarma, który w sierpniu 1914 roku zapisał nazwiska kielczan, którzy wstąpili do strzelców.

Przypomnijmy: „Spis osób mieszkających w Kielcach, które wstąpiły do organizacji strzeleckiej i z austriackimi wojskami uciekły za granicę” zawierał 41 nazwisk, tych którzy ryzykując życiem wstąpili do legionów. Zniszczona kartka mogła być tylko strzępkiem raportu żandarma, o pierwszych kieleckich legionistach. Biogramy kilku legionistów udało nam się już ustalić. Dziś prezentujemy kolejnego z nich: Michała Rogalskiego. Niedawno napisała do nas jego prawnuczka Paulina Skowron, która odnalazła na liście nazwisko swojego pradziadka.

Michał Rogalski mieszkał w Kielcach na Piaskach, miał 26 lat gdy zdecydował się wstąpić do strzelców. W jego książeczce wojskowej widnieje data 6 VIII 1914 r. Od początku kampanii kieleckiej do 7 X 1916 brał udział we wszystkich walkach w 3. Kompanii I batalionu 1. Pułku piechoty I Brygady Legionów Polskich. Za udział w walkach był odznaczony, Krzyżem Walecznych, Odznaką Za wierną służbę”, Krzyżem Niepodległości oraz Krzyżem Karola nadanym przez Cesarza Austrii i Króla Węgier Karola I.

To jeszcze jeden z nieznanych dotąd kieleckich bohaterów.

Michał Rogalski z odznaczeniami