Zmarł kpt. Tadeusz Zyzik „Tolek”

25 marca 2021 roku w Kielcach zmarł kapitan Tadeusz Zyzik ps. „Tolek”, żołnierz Armii Krajowej. Walczył w oddziale Pawła Stępnia “Gryfa” w 4 kompanii 4 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej.

Tadeusz Zyzik urodził się w 1922 roku w Częstochowie. Przed wojną rodzina przeniosła się do Kielc, gdzie ojciec pracował na kolei. Chodził do Szkoły Handlowej, którą ukończył już w czasie wojny. Po szkole pracował w firmie budowlanej i w fabryce „Granat”. W lipcu 1944 r. kiedy zaczęto przygotowywać się do akcji „Burza” poszedł do lasu do partyzantki. Został wcielony do 2 batalionu 4 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej. Jego dowódcą był ppor. Paweł Stępień ps. „Gryf”, „Pawełek”. Brał udział w walkach swojej 4 kompanii w ramach akcji „Zemsta” i kontynuacji akcji „Burza” m.in. pod Antoniowem i w lasach fanisławickich. Po wojnie ukończył Technikum Mechaniczne na Śląsku. Początkowo pracował w Zjednoczeniu Przemysłu Terenowego w Kielcach, a od 1968 r. do końca swojej pracy zawodowej w Kieleckim Przedsiębiorstwie Budownictwa. Od 1970 r. włączył się w działalność kombatancką. Należał do Koła ZBOWiD przy ul. Karczówkowskiej. Po 1989 r. działał w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Za swoje zasługi otrzymał Krzyż Partyzancki.

Msza święta żałobna odprawiona zostanie 31 marca 2021 r. o godz. 13.00 w Kościele Św. Franciszka z Asyżu w Kielcach, po czym nastąpi pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie.


Fot. Zbigniew Kowalski