Rocznica urodzin prezydenta Kielc

27 kwietnia 1865 roku urodził się Władysław Garbiński, prezydent Kielc w latach 1902–1908, inicjator budowy pomnika Stanisława Staszica w Parku Miejskim.

Władysław Garbiński pochodził z rodziny szlacheckiej. Ukończył Kawaleryjską Szkołę Junkrów w Jelizawietgradzie. Służąc w latach 1885–1899 w armii Imperium Rosyjskiego awansował do stopnia rotmistrza Narwskiego Pułku Huzarów. W trakcie służby wojskowej brał udział w zawodach jeździeckich, odnosząc w jednych z nich ciężką kontuzję. Po zwolnieniu z armii zamieszkał w Sulisławicach, prowadząc sad i szkółkę drzew. W 1902 roku sprzedał folwark miejscowym chłopom z pomocą Banku Włościańskiego.

10 października 1902 roku został prezydentem Kielc. Po objęciu stanowiska zorganizował sprzedaż taniego opału dla ludności pozostającej w trudnej sytuacji materialnej. Zaangażował się również w uporządkowanie i poprawienie wyglądu miasta. Szczególnie dbał o park miejski, w którym z jego inicjatywy posadzono szlachetne odmiany drzew oraz oczyszczono staw.

Prezydent Garbiński był także inicjatorem budowy pomnika Stanisława Staszica w parku miejskim. Był to okres, kiedy nasze miasto znajdowało się nadal pod zaborem rosyjskim, toteż władza niechętnie spoglądała na upamiętnianie polskich symboli narodowych. Aby pomnik mógł stanąć, wystarano się w Petersburgu o pozwolenie na jego budowę.  2 września 1906 roku – dzień odsłonięcia pomnika stał się demonstracją patriotyczną mieszkańców Kielc. Najpierw w katedrze odprawiono mszę świętą, następnie zaś udano się do parku na odsłonięcie monumentu, którego dokonał prezydent Garbiński. Po uroczystości, w której brali udział przedstawiciele kieleckich szkół męskich i żeńskich, cechów rzemieślniczych, kupców, lekarzy, prawników oraz duchowieństwa, odbył się w hotelu Bristol obiad dla ok. 200 osób, który wydały kieleckie cechy. Po południu w parku urządzono zabawę ludową, a dochód z niej przekazano na Polską Macierz Szkolną.

Zdjęcie wykonane w trakcie uroczystości odsłonięcia pomnika Staszica 2 września 1906 r.                                                           (Źr. Foto https://muzeumstaszica.pl/karta-pocztowa-z-widokiem-pomnika-staszica-w-kielcach,156)

Władysław Garbiński współpracował z Józefem Duninem, Wiktorem Jarońskim i Bolesławem Markowskim. Wbrew stanowisku władz rosyjskich był zwolennikiem przywrócenia w magistracie języka polskiego. Kierowana przez niego Rada Miejska podjęła 10 listopada 1905 r. uchwałę w tej sprawie. Garbiński otrzymał za nią naganę od generał-gubernatora warszawskiego Gieorgija Skałona z groźbą usunięcia ze stanowiska. Funkcję prezydenta Kielc pełnił aż do swojej śmierci.

Prezydent Władysław Garbiński zmarł 22 czerwca 1908 roku i został pochowany na Cmentarzu Starym w Kielcach.

Źr. Barbara Szabat, Jerzy Szczepański, Władysław Garbiński [w:] Świętokrzyski Słownik Biograficzny, T. 2, oprac. zbior. pod red. Jerzego Szczepańskiego, Kielce 2009.

Źr. Foto W. Garbińskiego https://poland.us/strona,13,30194,0,wladyslaw-grabinski-szlachcic-prezydent-kielc.html